Công ty TNHH Nam Hàn là nhà nhập khẩu, phân phối chính hãng UD Trucks tại Việt Nam.