• Mon - Sat 8.00 - 17.00
  • Xa lộ Hà Nội, Ngãi Thắng, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương
  • 0984-549-446

Inventory

Sort by:
  • Thương hiệu: CIMC
Thương hiệu
Loại xe
Mooc cổ cò 45 feet
Model
Sơ mi rơ mooc cổ cò 45 feet
Thương hiệu
Loại xe
Mooc xương 40 feet 3 trục
Model
Sơ mi rơ mooc xương 40feet 3 trục
Thương hiệu
CIMC
Loại xe
Mooc cổ cò 40 feet
Model
Sơ mi romooc cổ cò 40 feet
Thương hiệu
CIMC
Loại xe
Rơ mooc xương 20f
Model
Sơ mi rơ mooc 20feet xương
Thương hiệu
CIMC
Loại xe
Mooc xương 40 feet 3 trục
Model
Sơ mi rơ mooc xương 40feet 3 trục
Thương hiệu
Loại xe
Rơ mooc LPG
Model
Sơ mi rơ mooc chở LPG 52 khối
Dung tích bồn
52 khối
Thương hiệu
CIMC
Model
Rơ mooc bồn xăng dầu 40 khối
Thương hiệu
CIMC
Loại xe
Mooc ben
Model
Rơ mooc ben 3 trục
Video
so-mi-ro-mooc-san-somi-romoc-san-40-45-feet-7
Thương hiệu
Loại xe
Rơ mooc sàn
Model
Sơ mi rơ mooc sàn 40feet 3 trục