Sản phẩm

19 Vehicles available

Sort by:
HOTLINE 0984.549.446
Thương hiệu
Body
Sơ mi rơ mooc xương
Công thức bánh xe
3 trục ( 6x 0)
Tình trạng
Mới 100%
Thương hiệu
Body
Sơ mi romooc cổ cò
Công thức bánh xe
3 trục ( 6x 0)
Tình trạng
Mới 100%
Thương hiệu
CIMC
Body
Sơ mi romooc cổ cò
Công thức bánh xe
3 trục ( 6x 0)
Tình trạng
Mới 100%
Thương hiệu
Tianjun - Con Voi
Body
Sơ mi romooc cổ cò
Công thức bánh xe
3 trục ( 6x 0)
Tình trạng
Mới 100%
Thương hiệu
Tianjun - Con Voi
Body
Sơ mi rơ mooc xương
Công thức bánh xe
3 trục ( 6x 0)
Tình trạng
Mới 100%-2017
Liên hệ giá: 0984.549.446
Thương hiệu
CIMC
Body
Sơ mi rơ mooc xương
Công thức bánh xe
2 trục (4 x 0)
Tình trạng
Mới 100%
Liên hệ giá: 0984.549.446
Thương hiệu
CIMC
Body
Sơ mi rơ mooc xương
Công thức bánh xe
3 trục ( 6x 0)
Tình trạng
Mới 100%
Video
Ro mooc LPG 53 khối
Thương hiệu
Bồn gas LPG HONTO
Body
Sơ mi rơ mooc chở LPG
Tình trạng
Mới 100%
Video
Thương hiệu
C&C
Body
Xe đầu kéo
Tình trạng
Mới 100%
Loại nhiên liệu
Diesel
Thương hiệu
C&C
Body
Xe đầu kéo
Tình trạng
Mới 100%
Loại nhiên liệu
Diesel
Thương hiệu
C&C
Body
Xe đầu kéo
Tình trạng
Mới 100%
Loại nhiên liệu
Diesel
Động cơ
10338
Video
Xe ben 3 chân CC
Liên hệ giá: 0984.549.446
Thương hiệu
C&C
Body
Xe ben
Công thức bánh xe
Xe 3 chân (6 x 4)
Tình trạng
Mới 100%
Loại nhiên liệu
Diesel
Động cơ
340Ps
Liên hệ giá: 0984.549.446
Thương hiệu
C&C
Body
Xe ben
Tình trạng
Mới 100%
Loại nhiên liệu
Diesel
Động cơ
340PS
Liên hệ giá: 0903.984.658
Thương hiệu
C&C
Body
Xe trộn bê tông
Tình trạng
Mới 100%
Loại nhiên liệu
Diesel
Động cơ
340Ps
Liên hệ giá: 0984.549.446
Thương hiệu
KCP
Body
Xe bơm bê tông
Tình trạng
Mới 100%
Loại nhiên liệu
Diesel
Thương hiệu
DAYUN
Body
Xe đầu kéo
Tình trạng
Mới 100%
Loại nhiên liệu
Diesel
Động cơ
210Ps / 270Ps
Thương hiệu
CIMC
Body
Sơ mi rơ mooc bồn chở xăng dầu
Tình trạng
Mới 100%
Liên hệ giá: 0984.549.446
Thương hiệu
CIMC
Body
Sơ mi rơ móc ben
Tình trạng
Mới 100%
Video
so-mi-ro-mooc-san-somi-romoc-san-40-45-feet-7
Thương hiệu
CIMC
Body
Sơ mi rơ mooc sàn
Công thức bánh xe
3 trục ( 6x 0)
Tình trạng
Mới 100%
Show all
Call to action
XE C&C THƯƠNG HIỆU XE SỐ 1 TRUNG QUỐC CỦA TẬP ĐOÀN CIMC.