Động cơ Isuzu JE493ZLQ3A Teraco 240

Động cơ Isuzu JE493ZLQ3A Teraco 240