Điều hoà nhiệt độ xe Teraco 240 xe 2.4 tấn thùng kín

Điều hoà nhiệt độ xe Teraco 240 xe 2.4 tấn thùng kín