0984.549.446

  • Mon - Sat 8.00 - 17.00
  • Xa lộ Hà Nội, Ngãi Thắng, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương
  • 0984-549-446

Bom be tong KCP Nam Han

Bơm bê tông KCP

Bơm bê tông KCP Công ty TNHH Nam Hàn phân phối từ năm 2010 gồm nhiều loại sản phẩm như: xe bơm bê tông KCP 52m, xe bơm bê tông KCP 45m, xe bơm bê tông KCP 38m, xe bơm bê tông KCP 37m, bơm tĩnh KCP, bơm S KCP…

Trả lời