Phanh động cơ được trang bị trên xe đầu kéo UD 420 - Quester GWE 420

Phanh động cơ được trang bị trên xe đầu kéo UD 420 – Quester GWE 420