Hệ thống Audio, DVD, USB được tích hợp sẵn. Tap-lô phong cách hiện đại trên xe khách minibus Gaz Nga

Hệ thống Audio, DVD, USB được tích hợp sẵn. Tap-lô phong cách hiện đại trên xe khách minibus Gaz Nga