Xe khách 17 chỗ, 19 chỗ Gaz Nga trang bị kính cửa điện, tích hợp sấy kính và điều khiển kính chiếu hậu.

Xe khách 17 chỗ, 19 chỗ Gaz Nga trang bị kính cửa điện, tích hợp sấy kính và điều khiển kính chiếu hậu.