Cửa gió, hộp để đồ bên phụ phong cáh hiện đại pha nét cổ điển Nga.

Cửa gió, hộp để đồ bên phụ phong cáh hiện đại pha nét cổ điển Nga.