Xe ben Hovo thùng vuông cầu đúc dài 6,5m

Xe ben Hovo thùng vuông cầu đúc dài 6,5m