Khung sườn xe Tera 100 chế tạo bằng thép cường lực cao, sơn tĩnh điện với 8 dầm kiên cố.

Khung sườn xe Tera 100 chế tạo bằng thép cường lực cao, sơn tĩnh điện với 8 dầm kiên cố.