Xe tải Tera 100 sử dụng hộp số MR513G01, 5 số tiến 1 số lùi.

Xe tải Tera 100 sử dụng hộp số MR513G01, 5 số tiến 1 số lùi.