Rơ mooc xương 3 trục

Rơ mooc xương - Sơ mi romooc xương 40 feet 3 trục Công ty TNHH Nam Hàn-Nam Hoa - Nam Long - Nam Khang phân phối.

Rơ mooc xương 3 trục – Sơ mi romooc xương 40 feet 3 trục Công ty TNHH Nam Hàn-Nam Hoa – Nam Long – Nam Khang phân phối.
XEM THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT TẠI ĐÂY (CLICK)
Vui lòng liên hệ 0984-549-446 / 0903-984-658 để biết thêm thông tin chi tiết. Quý khách có thể quay về trang SẢN PHẨM để xem xe và các loại sơ mi rơ mooc khác.
Trân trọng cảm ơn!