Romooc Tianjun 40 feet 3 trục xương

Romooc Tianjun 40 feet 3 trục xương Công ty TNHH Nam Hàn phân phối từ năm 2014. Sơ mi Romooc Tianjun được phân phối tại Hải Phòng, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Tiền Giang, Bình Định.