Địa chỉ

 • Hà Nội: KCN Đài Tư, 386 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội
 • Hải Phòng: Cảng Đình Vũ, Hải An, Hải Phòng
 • Đà Nẵng: Quốc lộ 1A, Hoà Vang, Đà Nẵng
 • Bình Định: Ngã 3 Phú Tài, Bình Định
 • Tp. Hồ Chí Minh: Xa lộ Hà Nội, Q.9

Điện thoại

0903-984-658 / 0984-549-446

Giờ làm việc

Thứ Hai – Thứ Bảy: 07:00AM – 09:00PM
Chủ Nhật: –

Địa chỉ

 • Hà Nội: KCN Đài Tư, 386 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội
 • Hải Phòng: Cảng Đình Vũ, Hải An, Hải Phòng
 • Đà Nẵng: Quốc lộ 1A, Hoà Vang, Đà Nẵng
 • Bình Định: Ngã 3 Phú Tài, Bình Định
 • Tp. Hồ Chí Minh: Xa lộ Hà Nội, Q.9

Điện thoại

0986-521-329

Giờ làm việc

Thứ Hai – Thứ Bảy: 08:00AM – 05:30PM
Chủ Nhật: –

Địa chỉ

 • Hà Nội: KCN Đài Tư, 386 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội
 • Hải Phòng: Cảng Đình Vũ, Hải An, Hải Phòng
 • Đà Nẵng: Quốc lộ 1A, Hoà Vang, Đà Nẵng
 • Bình Định: Ngã 3 Phú Tài, Bình Định
 • Tp. Hồ Chí Minh: Xa lộ Hà Nội, Q.9

Điện thoại

0984-549-446

Giờ làm việc

Thứ Hai – Thứ Bảy: 08:00AM – 05:00PM
Chủ Nhật: –

Form liên hệ

Tên của bạn:

Số điện thoại của bạn:

Email của bạn:

Tin nhắn của bạn